Lesní pedagogika

Na LS Nasavrky je lesní pedagogika aktivně provozována čtyřmi certifikovanými lesními pedagogy. Ročně pedagogové plánují a uskuteční 20 – 30 akcí s návštěvností okolo 2.500 lidí.

Mezi stěžejní akce patří:

Dny s Lesy ČR

Konají se 2 x ročně v oboře Žleby. Veřejnosti je přístupná ukázková obůrka. Pro děti je přichystána naučná trasa s několika zastaveními. Návštěvníci mohou shlédnout aktivní ukázky sokolníků s dravci. Dlouhodobě Lesy ČR na této akci spolupracují s CHKO Železné hory.

Výstava trofejí OMS Chrudim

Při příležitosti konání výstavy trofejí jsou pro děti ze ZŠ Nasavrky připraveny komentované prohlídky s doprovodným programem, jako např.: promítání filmů, skládání puzzle, malování, poznávání stromů, stop a paroží zvěře, apod.

Hubertské slavnosti Nasavrky

Hubertské slavnosti jsou pořádány ve spolupráci Lesů ČR, Okresního mysliveckého spolku (OMS) Chrudim, Města Nasavrky, Řádu sv. Huberta a Mysliveckým sdružením Tarabka Nasavrky. Pro návštěvníky Lesy ČR zajišťují ukázky lesní techniky a práce s ní, naučnou lesnicko-mysliveckou stezku, aktivity lesní pedagogiky. Každoročně LS Nasavrky spolu s OMS Chrudim vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti ze ZŠ v okolí. Došlé obrázky jsou vystaveny a každý návštěvník může dát hlas svému favoritovi. Vítězná díla postupují do národního finále výtvarné soutěže, kterou pořádá Klub přátel Řádu sv. Huberta.

Lesnické dny na Běstvině

Obdoba Dne s Lesy ČR. Pro návštěvníky je připravena naučná stezka, lukostřelba, lanová dráha, vystoupení sokolníků anebo svezení na koňském povozu.

Aktivity lesní pedagogiky

Jedná se o běžné vycházky lesních pedagogů se základními a mateřskými školami do lesa, či v oboře, besedy, sázení stromů. Těchto akcí lesní pedagogové dělají cca 20 do roka. Většinou se jedná o půldenní aktivity.

Projekt „krmítka do škol“

Smyslem projektu je nejen přinést dětem do školy krmítko a vysvětlit smysl a význam přikrmování drobného ptactva, ale i seznámit děti formou zajímavé přednášky se základními druhy ptactva.

Projekt „zasaď si svůj strom“

Myšlenkou projektu je, aby si každý prvňák zasadil svou sazenici a 2-3 roky se o ní staral a poté ji zasadil v lese. Děti se tak učí úctě ke stromům. Akce je spojena s opékáním buřtů.

Natáčení s ČT – pořad „Náš zvěřinec“

Natáčení pro ČT proběhlo v roce 2013 v oboře Žleby formou povídání s lesním pedagogem o bílých jelenech, významu obor a myslivosti.

Fotogalerie